Mugur Isarescu

Mugur Isarescu

1971, Facultatea de Comert Exterior

Academia de Studii Economice - astazi o puternica citadela de invatamant universitar si postuniversitar, o inalta scoala nu doar de formare profesionala, ci si de idei - si-a dovedit capacitatea de a pregati economisti performanti.

Membrii Alumni ASE


Asociatia este formata din totalitatea membrilor sai. Sunt membri fondatori semnatarii actului constitutiv. Asociatia are: membri fondatori, membri ordinari, membri de onoare si membri provizorii. Poate deveni membru al Asociatiei:

 1. orice absolvent al A.S.E. indiferent de nivelul pregatirii: licenta, masterat, doctorat, invatamant de scurta durata, studii postuniversitare;
 2. orice student care a facut cel putin un an universitar la Academia de Studii Economice din Bucuresti si care a fost admis la alte universitati din strainatate;
 3. pot fi membri provizorii (studentii ASE in anul terminal) pana la momentul in care devin absolventi, cand pot accede la calitatea de membru ordinar.

Calitatea de membru provizoriu poate fi dobandita numai de un student in anul terminal si este valabila numai pana la finalul anului terminal respectiv. Calitatea de membru ordinar se dobandeste la cerere, insotita de o declaratie de acceptare a prevederilor statutului, copiile dupa actul de identitate si dupa actul legal de dobandire a calitatii de absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucuresti sau adeverinta din partea A.S.E.-ului ca indeplineste condiţiile de eligibilitate pentru a deveni membru al Asociaţiei. Decizia privind admiterea sau respingerea cererii, inaintata in vederea obtinerii calitatii de membru al Asociatiei, se ia de catre Consiliul director nu mai tarziu de 3 (trei) luni de la data inregistrarii cererii candidatului. Decizia se comunica celui interesat, in maximum 20 (douazeci) de zile de la adoptarea hotararii. Calitatea de membru ordinar se dobandeste dupa primirea comunicarii de acceptare sub rezerva confirmarii Adunarii generale si devine efectiva de la data achitarii cotizatiei la Asociatie. Impotriva deciziei de respingere a candidaturii, se poate face apel in termen de maximum o luna de la primirea comunicarii. Apelul se solutioneaza in prima sedinta a Consiliului director. In cazuri intemeiate aceasta se solutioneaza de Adunarea generala. Hotararea Adunarii generale este definitiva.

Membrii fondatori sunt reprezentati de grupul initial de persoane fizice care au participat la infiintarea Asociatiei si figureaza in actul constitutiv.

Asociatia poate avea si membrii de onoare. Calitatea de membru de onoare se acorda de catre Consiliul director, unor personalitati din tara si din strainatate care prin activitatea desfasurata au contribuit la promovarea si dezvoltarea invatamantului economic superior si la consolidarea prestigiului A.S.E. si al Asociatiei.

Drepturile membrilor

Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:

 1. sa participe la Adunarile generale ale Asociatiei, sa fie alesi in organele de conducere si de control ale Asociatiei, sa puna in discutie probleme si sa ia parte la dezbateri;
 2. sa participe la toate activitatile Asociatiei, atat in tara cat si in strainătate;
 3. sa-si exprime opinia si sa contribuie cu propuneri si actiuni concrete la activitatile desfasurate;
 4. sa ceara si sa primeasca orice informatii cu privire la activitatea Asociatiei;
 5. sa utilizeze mijloacele materiale din patrimoniul Asociatiei in activitatile realizate in interesul acesteia;
 6. sa aiba acces la lucrarile, publicatiile si materialele documentare de care dispune Asociatia;
 7. sa beneficieze de toate sursele oferite de aceasta pentru informare si pregatire profesionala;
 8. membrii fondatori au in plus dreptul de a desemna membrii Consiliului director.

Obligatiile membrilor

Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:

 1. sa cunoasca si sa respecte prevederile statutului si hotararile conducerii asociatiei;
 2. sa sprijine Asociatia in realizarea scopului si obiectivelor sale;
 3. sa nu intreprinda activitati care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele asociatiei;
 4. sa mentina o adresa de e-mail functionala pe care sa o aduca la cunostinta  Asociatiei, la care sa poata primi notificarile oficiale ale acesteia;
 5. sa plateasca cotizatia stabilita; membrii de onoare nu au obligatia de plata a unei cotizatii;
 6. sa se abtina de la orice actiune sau manifestare de natura sa afecteze renumele si prestigiul A.S.E.   

Calitatea de membru al Asociatiei se pierde intr-una din urmatoarele situatii:

 1. punerea sub interdictie a persoanei fizice, decesul persoanei fizice, dizolvarea persoanei juridice membru;
 2. excluderea decisa de Adunarea generala la propunerea Consiliului director in cazul incalcarii prevederilor statutului si pentru prejudicii aduse Asociatiei;
 3. excluderea decisa de Adunarea generala la propunerea Consiliul director pentru neplata cu rea credinta a cotizatiei pe un termen mai mare de un an calendaristic;
 4. retragerea, in conditiile legii, din proprie initiativa, comunicata Consiliului director in termen legal.

 Inscrie-te in
ALUMNI ASE

Autentificare

E-mail
Parola
Recuperare parola

Cautare colegi

Stiri

Acum 67 luni:

Rata anuala a inflatiei a coborat la nivelul de 2,4 la suta in luna martie 2012 de la 2,6 la suta in luna [...] Toate stirile...