Comunitățile Facultăților

Comunitățile Facultăților

Comunitățile Alumni ASE de la nivelul fiecărei facultăți își propun să aducă mai aproape absolvenții, studenții și profesorii, prin evenimente, oportunități de networking, colaborare și sprijinire a inițiativelor de dezvoltare personală, profesională și instituțională.

Puteți accesa Comunitatea Facultății dumneavoastră dând click pe denumirea acesteia sau pe poză!

 • Facultatea de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine (FABIZ)

  Lect. univ. dr. Tănase STAMULE tanase.stamule@fabiz.ase.ro

 • Facultatea de Administrație și Management Public

  Lect. univ. dr. Sorin BURLACU sburlacu@man.ase.ro

 • Facultatea de Business și Turism (fostă Comerț)

  Prof. univ. dr. Olimpia STATE state.olimpia@com.ase.ro

 • Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

  Prof. univ. dr. Virginia MĂRĂCINE virginia.maracine@csie.ase.ro

 • Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

  Conf. univ. dr. Adrian ANICA-POPA adrian.anica@cig.ase.ro

 • Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului

  Lect. univ. dr. Georgiana Raluca LĂDARU raluca.ladaru@eam.ase.ro

 • Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată (fostă Economie)

  Prof. univ. dr. Grigore PIROȘCĂ grigore.pirosca@economie.ase.ro

 • Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

  Conf. univ. dr. Georgiana Camelia CREȚAN georgiana.cretan@fin.ase.ro

 • Facultatea de Management

  Lect. univ. dr. Florin ANGHEL florin.anghel@man.ase.ro

 • Facultatea de Marketing

  Prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu ioana.popescu@mk.ase.ro

 • Facultatea de Relații Economice Internaționale

  Conf. univ. dr. Ramona Iulia Țarțavulea ramona.tartavulea@rei.ase.ro