Evenimente

Alegerea Consiliului Director al Asociației Absolvenților ALUMNI ASE

23.11.2017 sala „Virgil Madgearu” a Academiei de Studii Economice din București

Joi, 23 noiembrie 2017, începând cu orele 16:00, in sala „Virgil Madgearu” a Academiei de Studii Economice din București, a avut loc Adunarea Generală ordinara 2017 a Asociației Absolvenților Academiei de Studii Economice din Bucuresti (Alumni ASE), cu următoarea ordine de zi:


  1. modificarea Statutului;
  2. aderarea de noi membri;
  3. informare Secretarului General al Asociației și supunerea la vot a unor propuneri privind îmbunătățirea funcționării Asociației Absolvenților ALUMNI ASE;
  4. alegerea noilor structuri statutare de conducere.

Noul Consiliu Director al Asociației Absolvenților Academiei de Studii Economice din Bucuresti (Alumni ASE) pentru mandatul 2017 – 2021 este:

Președinte – Sergiu MANEA

Vicepreședinte – Prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV

Vicepreședinte – Prof. univ. dr. Leonard BADEA

Vicepreședinte – Ionuț SIMION

Secretar General – Radu PETRARIU

Trezorier - Conf. univ. dr. Gabriel RADU

Membru - Mihaela BITU

Membru - Roxana CLODNIȚCHI

Membru - Conf. univ. dr. Ramona DIEACONESCU

A fost ales cenzor al Asociației domnul prof. univ. dr. Vasile RĂILEANU.