Susțin!

Donații Alumni ASE

Asociația Absolvenților Alumni ASE există datorită sponsorizărilor, donațiilor și cotizațiilor. Aceste fonduri sunt dirijate pentru crearea și dezvoltarea unor proiecte și programe în beneficiul membrilor actuali și potențiali ai Asociației.

SUNTEȚI PERSOANĂ JURIDICĂ?

VĂ INVITĂM SĂ DESCĂRCAȚI CONTRACTUL DE SPONSORIZARE!

Contract de sponsorizare

SUNTEȚI PERSOANĂ JURIDICĂ?

VĂ INVITĂM SĂ DESCĂRCAȚI CONTRACTUL DE SPONSORIZARE!

Contract de sponsorizare

AVEȚI ȘI VARIANTA DE A SUSȚINE CU 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT

Anual, pâna la 15 mai, puteți dona 2% din impozitul pe venit către Asociația Absolvenților Alumni ASE, după următoarea procedură:

1. Descărcați formularul în funcție de forma de venit de mai jos;

2. Printați formularul și completați-l cu nume și CNP;

3. Odată semnat trimiteți/depuneți formularul în original la Registratura Academiei de Studii Economice din București, Clădirea I. N. Angelescu, parter, Piata Romana Nr. 6, Sector 1, Bucuresti, Cod 010374, cu mențiunea "Alumni ASE".

Redirecționarea celor 2% din impozitul pe venit plătit deja către bugetul de stat este gratuită, neimplicând pentru contribuabil nicio cheltuială suplimentară.

Pot completa formularul și persoanele fizice care obțin venituri din pensii.

DESCARCĂ!

- cei care au realizat venituri din salarii: Formular 230 2% - Salarii

- cei care au realizat venituri din pensii: Formular 230 2% - Pensii

- cei care au realizat venituri din salarii și pensii: Formular 230 2% - Salarii si Pensii

- cei care au realizat venituri din alte surse: Declarația 200 2% - Alte venituri