Comunitățile Facultăților

Image

Comunitățile Facultăților

Comunitățile Alumni ASE de la nivelul fiecărei facultăți își propun să aducă mai aproape absolvenții, studenții și profesorii, prin evenimente, oportunități de networking, colaborare și sprijinire a inițiativelor de dezvoltare personală, profesională și instituțională.

Facultăți

Facultatea de Administrarea Afacerilor cu Predare în Limbi Străine (FABIZ) și Bucharest Business School (BBS)
Image

Nicoleta TAPALAGĂ

nicoleta.tapalaga@fabiz.ase.ro

Facultatea de Administrație și Management Public
Image

Conf. univ. dr. Sorin BURLACU

sburlacu@man.ase.ro

Facultatea de Business și Turism (fostă Comerț)
Image

Prof. univ. dr. Olimpia STATE

state.olimpia@com.ase.ro

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Image

Prof. univ. dr. Bogdan IFTIMIE

iftimieb@csie.ase.ro

Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
Image

Prof. univ. dr. Ștefania-Cristina CUREA

stefania.curea@ase.ro

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului
Image

Prof. univ. dr. Teodora DOMINȚEANU

teodora.dominteanu@defs.ase.ro

Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată (fostă Economie)
Image

Conf. univ. dr. Nicolae MOROIANU

nicolae.moroianu@economie.ase.ro

Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
Image

Prof. univ. dr. Georgiana Camelia GEORGESCU

georgiana.cretan@fin.ase.ro

Facultatea de Management
Image

Lect. univ. dr. Florin ANGHEL

florin.anghel@man.ase.ro

Facultatea de Marketing
Image

Prof. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu

ioana.popescu@mk.ase.ro

Facultatea de Relații Economice Internaționale
Image

Conf. univ. dr. Ramona Iulia Dieaconescu

ramona.tartavulea@rei.ase.ro